„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ZGODA” w Mikołowie